فراخوان مقاله پنجمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران

پنجمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران،  ۱۰ تا ۱۲ مهر ۱۳۹۷ توسط موسسه غیرتجاری هنری نشر فن آریا برگزار می شود.

http://www.callforpapers.ir

فراخوان ارسال مقاله به نشریه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی

نشریه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی،نشریه ای علمی - پژوهشی در مباحث مرتبط با تونل و سازه های زیرزمینی و تحت حمایت رسمی سیویلیکا می باشد. این نشریه با همکاری مشترک دانشگاه صنعتی شاهرود و انجمن تونل ایران پایه گذاری شده است. به گزارش پایگاه فراخوانهای  علمی پژوهشی کشور ؛ نشریه «مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی» در تمامی زمینه ها و سرفصل های ذیل و همچنین سایر مباحث مرتبط با فضاهای زیرزمینی مقاله می پذیرد: مطالعات میدانی حفر فضاها مدل سازی، طراحی و تحلیل پایداری (بیشتر…)