تمدید زمان دریافت چکیده آثار نخستین همایش ملی شبیه پژوهی ‌

زمان ارسال چکیده‌ آثار به دبیرخانه نخستین همایش ملی شبیه پژوهی به مدت یک هفته تمدید شد.به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) دبیرخانه نخستین همایش ملی شبیه پژوهی به دلیل استقبال گسترده از این همایش زمان دریافت چکیده‌های مقالات و آثار را به مدت یک هفته دیگر تمدید کرد. بنا بر اعلام دبیرخانه جشنواره علاقمندان به شرکت در همایش که هنوز موفق به ارسال چکیده آثار خود نشده اند می‌توانند تا پایان روز 27 شهریورماه 1391 آثار خود را به رایانامه‌ همایش به نشانی shabihpajohi@gmail.com ارسال کنند. نخستین همایش ملی شبیه‌پژوهی توسط حوزه هنری استان قم و [...]