سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین

سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین، در تاریخ ۷ تا ۸ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد و با همکاری شهرداری یزد در شهر یزد برگزار می شود. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از مهندسین و دانشجویان علاقه مند به این حوزه دعوت می گردد جهت ارائه مقالات خود حداکثر تا ۱ دی  با توجه به محورهای این دوره همایش اقدام نمایند. از محورهای همایش بدین موارد می توان اشاره کرد: کاربردهای سنجش از دور و GIS در آمایش سرزمین در زمینه های: طراحی و تعیین مسیر، مکان یابی بهینه، طرح‌های جامع برق [...]