همایش ملی طراحی لرزه ای و اصول ساخت و ساز مقاوم

پایگاه فراخوانهای علمی  پژوهشی کشور- با توجه به قرارگیری کشورمان در مسیر خط زلزله و وقوع زمین لرزه های متعدد در کشور و وارد آمدن خسارات جانی و مالی بسیار و با عنایت به گسترش ساخت و ساز و لزوم پرداخت به ساخت و ساز مقاوم ، موسسه مقاوم سازی جهت تربیت و آموزش نیروی انسانی و مهندسین عمران و معمار و همچنین آشنایی مالکان و مسئولین با روش های نوین ساخت وساز مقاوم در کشور اقدام به برگزاری همایش یک روزه در کلانشهر تبریز نموده است. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir) در این همایش اصول اولیه [...]