www.callforpapers.ir

شروع دسترسی آزمایشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان در بانک مقالات کنفرانسهای کشور

دوره ی آزمایشی  دانشگاه آزاد اسلامی واحدسمنان به مدت دو ماه از تاریخ 17 فروردین ماه 1393 لغایت 17 خرداد ماه 1393 در سایت سیویلیکا آغاز شد.به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) به نقل از سیویلیکا ، کلیه کاربران دانشگاه که دانشجویان، کارشناسان و اعضای هیات علمی می باشند، از طریق IP های دانشگاه به کل مجموعه پایگاه استنادی کنفرانسهای کشور دسترسی خواهند داشت. دانشگاهها و موسسات آموزش عالی می توانند با عضویت در مجموعه سیویلیکا امکان دسترسی رایگان دانشجویان به مقالات کنفرانسهای کشور را فراهم آورند. برای آشنایی بیشتر صفحه راهنمای عضویت دانشگاهها و پژوهشگاهها را ملاحظه [...]

www.callforpapers.ir

شروع دسترسی آزمایشی دانشگاه بیرجند در بانک مقالات کنفرانسهای کشور

دسترسی آزمایشی دانشگاه بیرجند به مدت دو ماه از تاریخ 2 آذر ماه  92 تا 2 بهمن ماه 1392 در سایت سیویلیکا آغاز شد.به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) به نقل از سیویلیکا ، کلیه کاربران دانشگاه که دانشجویان، کارشناسان و اعضای هیات علمی می باشند، از طریق IP های دانشگاه به کل مجموعه پایگاه استنادی کنفرانسهای کشور دسترسی خواهند داشت. دانشگاهها و موسسات آموزش عالی می توانند با عضویت در مجموعه سیویلیکا امکان دسترسی رایگان دانشجویان به مقالات کنفرانسهای کشور را فراهم آورند. برای آشنایی بیشتر صفحه راهنمای عضویت دانشگاهها و پژوهشگاهها را ملاحظه فرمایید.