http://www.callforpapers.ir/

چهار انگلی که مغز را هدف می‌گیرند

چهار گونه انگل می‌توانند به مغز انسان حمله کنند و موجب بروز تغییراتی عمده در ساختار این عضو حیاتی شوند. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)، چهار میکروارگانیسم وجود دارند که می‌توانند به مغز انسان حمله کنند. این گزارش به معرفی این انگل‌ها می‌پردازد: Naegleria fowleri موجودی به نام Naegleria fowleri بیشتر در دریاچه‌های دارای آب تازه، رودخانه‌ها و جویبارهای داغ وجود دارد و می‌تواند به درون بینی فرد حرکت کرده و از آنجا وارد مغز شود. در آن‌جا این انگل شروع به نابودکردن مغز می‌کند. در ایالات متحده بین ‌سال های 2001 و 2010، 32 مورد [...]