چهارمین همایش سراسری رشد و تحول علوم طبیعی در پرتو اندیشه اسلامی با تاکید بر علوم ریاضی

چهارمین همایش سراسری رشد و تحول علوم طبیعی در پرتو اندیشه اسلامی با تاکید بر علوم ریاضی، ۳۰ آبان ۱۳۹۷ توسط دانشگاه جامع امام حسین(ع) در شهر تهران برگزار می شود.