نخستين دوره مسابقات ملي دیوار خاک مسلح

پس از برگزاری موفقیت آمیز کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی توسط دانشکده مهندسی عمران، این دانشکده در نظر دارد در بیستم اردیبهشت ماه 1394 اقدام به برگزاری نخستین دوره مسابقات ملی دیوار خاک مسلح Geo Wall نماید. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ این دوره از مسابقات با هدف آشنایی بیشتر و موثر دانشجویان علاقه مند به مهندسي ژئوتكنيك در رشته مهندسی عمران، به ميزباني دانشكده مهندسي عمران با حمایت و مشارکت دانشگاه‌های سراسر کشور، انجمن مهندسی ژئوتکنیک ایران و انجمن ژئوسنتتیک ایران و دیگر شرکت‌های تخصصی فعال برگزار خواهد شد. در اين مسابقات با [...]