امکان دریافت مجموعه مقالات بیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران

مجموعه مقالات بیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

بیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران

بیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران، ۲۱ تا ۲۴ آبان ۱۳۹۷ توسط انجمن علمی چشم پزشکی ایران در شهر تهران برگزار می شود.