اولین کنگره آسیایی هیپنوتیزم

اولین کنگره آسیایی هیپنوتیزم، ۲۳ تا ۲۶ مهر ۱۳۹۸ توسط انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران و دانشگاه علوم پزشکی مشهد در شهر مشهد برگزار می شود.