​کنگره بین المللی بیماری های راه های هوایی و بینابینی ریه

کنگره بین المللی بیماری های راه های هوایی و بینابینی ریه، در تاریخ ۲۳ تا ۲۵ آبان ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد و انجمن علمی متخصصین ریه ایران در شهر مشهد برگزار می شود. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از محورهای کنگره بدین موارد می توان اشاره کرد: بیماریهای راههای هوایی (بیماریهای مزمن انسدادی ریه،آسم، بیماریهای راههای هوایی بزرگ )  بیماریهای اینترسیسیل ریوی  درگیریهای ریوی در بیماریهای کلاژن – وسکولار  یافته های رادیولوژیک  در بیماریهای راههای هوایی واینترسیسیل ریوی و... علاقه مندان می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی کنگره مراجعه نمایند. [اطلاعات کامل کنگره]