کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد

کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد، در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ توسط انجمن تعالی کسب و کار ایران در شهر تهران برگزار می شود. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از تمامی مهندسین و دانشجویان علاقه مند به این حوزه دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل ۲۰ آذر با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند. از محورهای کنفرانس بدین موارد می توان اشاره کرد: مدیریت عمومی اقتصاد عمومی مدیریت کیفیت ، بهره وری و تعالی سازمانی خلاقیت ، نوآوری و کارآفرینی مدیریت تولید ، فرآیند و عملیات توسعه اقتصادی، تولید و مدیریت مالی مدیریت منابع انسانی [...]