نمایه سازی مقالات هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی

مجموعه مقالات هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید

انتشار مجموعه مقالات کنفرانس ملی مدیریت ریسک سازمانی

مجموعه مقالات کنفرانس ملی مدیریت ریسک سازمانی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

نمایه سازی مجموعه مقالات اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری،عمران،گردشگری،انرژی و محیط زیست شهری و روستایی در اولین بانک مقالات تخصصی کشور _CIVILICA

مجموعه مقالات اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری،عمران،گردشگری،انرژی و محیط زیست شهری و روستایی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید .   اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری،عمران،گردشگری،انرژی و محیط زیست شهری و روستایی 9 مرداد ماه ۱۳۹۳  توسط انجمن ارزیابان محیط زیست هگمتانه و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در همدان - دانشکده شهید مفتح همدان برگزار گردید. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس ۳۲۰ عنوان مقاله تخصصی شامل ۴۵۷۲ صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند. لیست [...]

نمایه سازی مجموعه مقالات اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران در بانک مقالات کشور (سیویلیکا)

مجموعه مقالات اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران 9 آبان ماه ۱۳۹۲ توسط انجمن ارزیابان محیط زیست هگمتانه  و  تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در همدان برگزار گردید. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)در این کنفرانس ۴۲۷عنوان مقاله تخصصی شامل ۵۴۰۳  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند. لیست مقالات منتشر شده دراولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران  بررسی اثرات [...]

نمایه سازی مجموعه مقالات اولین همایش ملی بحران آب در بانک مقالات کشور (سیویلیکا)

مجموعه مقالات  اولین همایش ملی بحران آب  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.  اولین همایش ملی بحران آب  25 تا ۲۶  اردیبهشت ماه ۱۳۹۲  توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان  و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در اصفهان برگزار گردید. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس ۲۵۰عنوان مقاله تخصصی شامل ۲۵۲۱ صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.   لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش ملی بحران آب  بررسی تغییرات یون نیترات در منابع آبی دشت [...]

http://www.callforpapers.ir/

نمایه سازی مجموعه مقالات اولین همایش ملی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها در سیویلیکا

مجموعه مقالات اولین همایش ملی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. اولین همایش ملی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها  18 تا ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در گچساران برگزار گردید. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)  در این کنفرانس ۲۹۶عنوان مقاله تخصصی شامل ۳۸۳۹ صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند. لیست [...]

http://www.callforpapers.ir/

نمایه سازی مجموعه مقالات اولین همایش ملی جغرافیا، مخاطرات محیطی و توسعه پایدار در بانک مقالات ایران (CIVILICA)

مجموعه مقالات اولین همایش ملی جغرافیا، مخاطرات محیطی و توسعه پایدار  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. اولین همایش ملی جغرافیا، مخاطرات محیطی و توسعه پایدار  9  اسفند ماه ۱۳۹۱ توسط دانشکده دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در اهواز برگزار گردید. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس ۱۸۳عنوان مقاله تخصصی شامل ۱۲۸۱ صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.   لیست مقالات منتشر شده دراولین [...]

http://www.callforpapers.ir

نمایه سازی مجموعه مقالات اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست در بانک مقالات تخصصی کشور (سیویلیکا)

مجموعه مقالات اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست ۳ اسفند ماه 1391  توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان و همکاری شرکت هم اندیشان محیط زیست فردا و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر همدان برگزار گردید. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس ۸۷۷ عنوان مقاله تخصصی شامل ۹۴۵۰  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند. لیست مقالات منتشر شده در [...]