نمایه سازی مجموعه مقالات سومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری

مجموعه مقالات سومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری و مدیریت در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.