دومین کنفرانس ملی پدافند سایبری

دومین کنفرانس ملی پدافند سایبری، در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه در محل دانشگاه برگزار می شود.