http://www.callforpapers.ir/

تالیف و چاپ بیش از 9 عنوان کتاب در دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد طی امسال

از ابتدای امسال بیش از 9 عنوان کتاب در دانشگاه علوم پزشکی مشهد تالیف، ترجمه و به چاپ رسیده است. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) مسؤول انتشارات معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: کتاب «حرکت‌درمانی و ورزش در آرتروز زانو» نوشته دکتر محمد حسین ابراهیم زاده و دکتر امیر رضا کچویی، چاپ دوم «اختلال بیش فعالی کم توجهی»، «زندگی بدون ترمز» تالیف دکتر فاطمه محرری- ابراهیم عبدالهی، «اصول و تکنیک‌های پایه پرستاری» تالیف حجی محمد نوروزی، «سم‌شناسی بالینی و درمان اورژانس‌های مسمومین» تالیف دکتر رضا افشاری و دکتر سید مصطفی منزوی، «روانپزشکی و دندانپزشکی» [...]