اولین همایش علمی و پژوهشی ملی با عنوان نقش صنعت گردشگری به ویژه گردشگری سلامت در اشتغال سالم و توسعه پایدار

اولین همایش علمی و پژوهشی ملی با عنوان نقش صنعت گردشگری به ویژه گردشگری سلامت در اشتغال سالم و توسعه پایدار، ۵ مهر ۱۳۹۷ توسط موسسه فرهنگی و هنری (مدرسه اولیا) در شهر کرج برگزار می شود.