سیزدهمین کنگره سراسری ارتوز و پروتز ایران

سیزدهمین کنگره سراسری ارتوز و پروتز ایران، در تاریخ ۴  تا ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشکده علوم توانبخشی در شهر اصفهان برگزار می شود. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، علاقه مندان می توانند جهت دریافت اطلاعات تکمیلی و نحوه و شرایط حضور در سیزدهمین دوره کنگره به پایگاه اطلاع رسانی آن مراجعه نمایند. از محورهای برگزاری کنگره بدین موارد می توان اشاره کرد: ارتوز و پروتز مداخلات ارتوز و پروتز در ضایعات ارتوپدی فناوری یا نوآوری در ساخت یا تولید محصولات چشم اندازها و سیاستگذاری در ارتوز و پروتز و... [اطلاعات کامل کنگره]