دومین کنگره اختلالات خلقی

دومین کنگره اختلالات خلقی، ۲۴ تا ۲۶ بهمن ۱۳۹۷ توسط گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران و هسته پژوهشی اختلالات خلقی مرکز تحقیقات بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران در شهر تهران برگزار می شود. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، در این کنگره، دو روز به سمپوزیوم ها وسخنرانی ها و یک روز نیز به مقالات پژوهشگران اختصاص می‌یابد وکارگاه‌هایی نیز در حاشیه کنگره برگزار خواهد شد. از اهداف برگزاری همایش بدین موارد می توان اشاره کرد: گردآوری متخصصان حوزه اختلالات خلقی در کنار هم برای طر‌احی همکاری‌‌های آینده معرفی حوزه‌‌هایی از مدیریت بین‌رشته‌‌ای اختلالات خلقی که کمتر [...]