فراخوان مقاله همایش ملی هفتاد سال برنامه ریزی توسعه در ایران

همایش ملی هفتاد سال برنامه ریزی توسعه در ایران در تاریخ ۱ آبان ۱۳۹۷ توسط مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری در شهر تهران برگزار می شود به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از تمامی پژوهشگران دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۳۱ تیر با توجه به محورهای اصلی همایش اقدام نمایند. از محورهای اصلی همایش بدین موارد می توان اشاره کرد: مبانی اندیشه‌ای، نظام‌ها، روش‌ها و تکنیک‌های برنامه‌ریزی آسیب‌ها، چالش‌ها و دستاوردهای برنامه‌ریزی توسعه در ایران آمایش سرزمین و برنامه‌ریزی منطقه‌ای آمار، اطلاعات و فناوری در برنامه‌ریزی توسعه ایران امور فرابخشی و بخشی در برنامه‌ریزی توسعه ایران نقش [...]