دهمین کنفرانس آموزش شیمی ایران

دهمین کنفرانس آموزش شیمی ایران، ۳ تا ۴ شهریور ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران در شهر تهران برگزار می شود.