ویژه

فراخوان مجله حیات وحش و تنوع زیستی

his  International Journal is a peer reviewed Journal intended to publish original research papers (free of charge) in all main branches of Wildlife and Biodiversity research.    Publication: Accepted papers  will be added immediately to the "current" volume &#۳۹;s Table of  Contents after immediate blind peer review process. پژوهشگران علاقه مند به این حوزه می توانند جهت دریافت اطلاعات تکمیلی در خصوص نحوه و شرایط ارسال مقالات به پایگاه اطلاع رسانی فصلنامه مراجعه نمایند.   [اطلاعات کامل ژورنال]

فراخوان مقاله کنفرانس بین المللی بسته بندی ایران

کنفرانس بین المللی بسته بندی ایران، در تاریخ ۲۴ تا ۲۵ آذر ۱۳۹۷ توسط همکاری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران در شهر تهران برگزار می شود.

دومین همایش ملی کاربردهای سیستم های مکاترونیکی و رباتیکی

دومین همایش ملی کاربردهای سیستم های مکاترونیکی و رباتیکی، در تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۹۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی برگزار می شود. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از مهندسین و دانشجویان علاقه مند به این حوزه دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل خود حداکثر تا ۱۵ مهر با توجه به محورهای برگزاری این همایش اقدام نمایند. از محورهای اصلی همایش بدین موارد می توان اشاره کرد: مکاترونیک مکانیک مهندسی برق مهندسی کامپیوتر [اطلاعات کامل همایش]

فراخوان مقاله دومین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران با تمرکز بر چالش های نیکوکاری در ایران امروز)

دومین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران با تمرکز بر چالش های نیکوکاری در ایران امروز)، در تاریخ ۱۰ تا ۱۱ دی ۱۳۹۷ توسط بنیاد خیریه راهبری آلاء در شهر تهران برگزار می شود.

فراخوان مجله الکترونیکی بین المللی پزشکی

International Electronic Journal of Medicine (IEJM) is an international peer reviewed scientific quarterly publication of Student Research Committee of Hormozgan University of Medical Sciences providing a forum for basic to clinical issues related to all areas of Medicine. This journal accepts original papers, review articles, short communications, case reports, and letters to the editor. The IEJM is freely available for readers and researchers and we have no publication or processing fee. IEJM has an h-index of ۲ on Google Scholar Metrics. علاقه مندان می توانند جهت دریافت اطلاعات تکمیلی به پایگاه اطلاع رسانی ژورنال مراجعه نمایند. [اطلاعات کامل ژورنال]

فراخوان مقاله همایش ملی دانشجویی گیاهان دارویی و طب مکمل

همایش ملی دانشجویی گیاهان دارویی و طب مکمل، در تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در شهر سبزوار برگزار می شود.

فراخوان مقاله پنجمین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان

پنجمین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۷ توسط دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) در شهر قزوین برگزار می شود.

فراخوان مقاله دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات بازی های دیجیتال؛گرایش ها،فناوری ها و کاربردها

دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات بازی های دیجیتال؛گرایش ها،فناوری ها و کاربردها، در تاریخ ۸ آذرتا ۹ آذر ۱۳۹۷ توسط بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با همکاری دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در شهر تهران برگزار می شود.

فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس ملی محاسبات نرم در مهندسی برق و کامپیوتر

چهارمین کنفرانس ملی محاسبات نرم در مهندسی برق و کامپیوتر،  ۲۳ تا ۲۴ آبان ۱۳۹۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل در محل دانشگاه برگزار می شود. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از مهندسین و دانشجویان علاقه مند به این حوزه دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل خود حداکثر تا ۱۵ مهر با توجه به محورهای برگزاری این دوره کنفرانس اقدام نمایند. از محورهای چهارمین دوره کنفرانس بدین موارد می توان اشاره کرد: کامپیوتر  الکترونیک قدرت  کنترل و...   [اطلاعات کامل کنفرانس]

فراخوان مقاله سومین کنگره ملی دخانیات و سلامت

سومین کنگره ملی دخانیات و سلامت، در تاریخ ۵ تا ۷ دی ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در شهر بندرعباس برگزار می شود. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)،  از مهندسین و دانشجویان علاقه مند به این حوزه دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل خود حداکثر تاپایان شهریور ماه با توجه به محورهای برگزاری این دوره کنگره اقدام نمایند. از محورهای کنگره بدین موارد می توان اشاره کرد: اپیدمیولوژی و الگوی مصرف دخانیات دخانیات از دیدگاه اسلام روشهای پیشگیری، مصرف و ترک دخانیات دخانیات و سلامت روان و... [اطلاعات کامل کنگره]