ویژه

دریافت مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری

مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

همایش ملی فرصت های کارآفرینی و سرمایه گذاری در سواحل مکران ایران

همایش ملی فرصت های کارآفرینی و سرمایه گذاری در سواحل مکران ایران،۴ تا ۵ آذر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه بین المللی چابهار در شهر چابهار برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران،مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال چکیده مقالات خود تا ۱۵ مهر و همچنین جهت ارائه مقالات کامل خود حداکثر تا ۱۵ آبان با توجه به محورهای برگزاری همایش اقدام نمایند. از محورهای اصلی همایش بدین موارد می توان اشاره کرد: چالش ها در کارآفرینی فرصت های بهره برداری کارآفرینی کارآفرینی و توسعه معیارهای کارآفرینی در توسعه منطقه توسعه فرهنگ کارآفرینی جایگاه کارآفرینی در جذب سرمایه گذاری و... [اطلاعات کامل همایش]

دانلود مجموعه مقالات دومین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی

مجموعه مقالات دومین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. مجموعه مقالات دومین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی در تاریخ۱۵ مهر ۱۳۹۴ تا ۱۶ مهر ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج و تحت حمایت سیویلیکا در شهر سنندج برگزار گردید. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۶۵عنوان مقاله تخصصی شامل۹۷۲صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند. لیست مقالات منتشر شده در دومین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی بررسی تاثیر برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت برکاهش تخلفات اداری و مالی مورد مطالعه: بانک [...]

دسترسی به مقالات اولین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران

مجموعه مقالات اولین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. مجموعه مقالات اولین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران در تاریخ۲۸ آبان ۱۳۹۴ توسط انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین و تحت حمایتسیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۲۲۶عنوان مقاله تخصصی شامل۲۱۳۵صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند. لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره [...]

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱ در تاریخ۲۰ تیر ۱۳۹۵ تا ۲۱ تیر ۱۳۹۵ توسط موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا در شهر ایتالیا-رم برگزار می شود. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات کامل خود تا ۸ تیر با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند. محورهای کنفرانس بدین شرح می باشد: مدیریت دانش مدیریت کیفیت ، بهره وری و تعالی سازمانی خلاقیت ، نوآوری و کارآفرینی مدیریت تولید ، فرآیند و عملیات توسعه اقتصادی، تولید و مدیریت مالی مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات ، نوین و... [اطلاعات کامل [...]

انتشار مجموعه مقالات اولین همایش ملی علوم انسانی اسلامی

مجموعه مقالات اولین همایش ملی علوم انسانی اسلامی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. مجموعه مقالات اولین همایش ملی علوم انسانی اسلامی در تاریخ۱۲ شهریور ۱۳۹۴ توسط موسسه آموزشی مس رایان پیشرو و تحت حمایت سیویلیکا برگزار گردید. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۲۴۸عنوان مقاله تخصصی شامل۲۵۳۴صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند. لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش ملی علوم انسانی اسلامی راهکارهای فقهی جلوگیری از آسیب اجتماعی بیحجابی و بد پوششی بررسی آسیب اجتماعی فرار از خانه و راهکارهای فقهی پیشگیری از آن بررسی جرم اتش زدن اموال متعلق به دیگری تعدد جرم [...]