فراخوان طرحهای علمی پژوهشی

فراخوان همکاری با شرکت‌های خصوصی برای تهیه نرم‌افزار خلاصه‌ساز

دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی در راستای نیاز کشور به مباحث مدیریت اطلاعات در جهت نشر هرچه بیشتر زبان فارسی، برای درخواست همکاری با شرکتهای خصوصی درجهت تولید نرم افزار خلاصه ساز فراخوان اعلام کرد.به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور، با افزایش حجم اطلاعات در عصر حاضر، دسترسی و بررسی اطلاعات در قالبهای مختلفی چون تصمیم‌گیری کارشناسان و مدیران سازمان‌ها در زمان معین با مشکلاتی مواجه است و وجود ابزاری که خلاصه اطلاعات ورودی به سازمان را تهیه کند بیش از پیش اهمیت یافته است؛ ازاین رو دبیرخانه شورایعالی اطلاع‌رسانی با توجه [...]

فراخوان جايزه دانشمند جوان کميسيون ذرات و ميدان هاي IUPAP

کميسيون ذرات و ميدان هاي اتحاديه جهاني فيزيك محض و كاربردي (IUPAP-C11) براي جايزه دانشمند جوان فراخوان داد. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور، اين جايزه دو بار در سال به فيزيکدانان جوان و ممتاز فيزيک ذرات تجربي و نظري اهدا مي شود. جوايز، شامل يک مدال و 1000 يورو جايزه نقدي است که جولاي امسال در سي و ششمين کنفرانس بين‌المللي فيزيک انرژي بالا در ملبورن استراليا اهدا مي‌شود. نامزدها بايد پس از PhD، با در نظر گرفتن وقفه هاي کاري، حداکثر هشت سال تجربه پژوهش داشته باشند. دريافت کنندگان پيشين [...]

فراخوان مجله علمي – پژوهشي «زيست فناوري گياهان زراعي» براي انتشار مقاله

مجله علمي پژوهشي «زيست فناوري گياهان زراعي» به زودي منتشر مي‌شود. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور، «زيست‌ فناوري گياهان زراعي» با عنوان لاتين «Crop Biotechnology» نشريه‌اي با اعتبار علمي ‌پژوهشي است که توسط دانشگاه پيام نور (صاحب امتياز) و با همکاري پژوهشکده بيوتکنولوژي کشاورزي ايران، پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيک و زيست فناوري، دانشگاه سيستان و بلوچستان، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان، موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر و موسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع کشور به تعداد چهار شماره در سال نتايج تحقيقات حاصل از پژوهش‌هاي بنيادي، [...]