اخبار جامع فراخوان مقالات کنفرانس ها، همایش ها، سمینارها و کنگره های علمی پژوهشی کشور. اخبار مرتبط با همایشها و بیانیه های افتتاحیه و اختتامیه، دستاوردها، و نقد و بررسی کیفیت برگزاری کنفرانسها.

فراخوان مقاله همایش ملی نقش آموزشهای مهارتی در اشتغال، کار آفرینی و ایجاد کسب و کارهای استارت آپی

[[{"value":"همایش ملی نقش آموزشهای مهارتی در اشتغال، کار آفرینی و ایجاد کسب و کارهای استارت آپی روز چهارشنبه، ۲۳ خرداد، ۱۴۰۳ توسط دانشکده مهارت و کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در شهر کرج برگزار می شود. دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ ۱۰ خرداد ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند"}]]   ​ Read More   

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی آینده پژوهی هوش مصنوعی (پیش آیندها و پس آیندهای هوش مصنوعی در نظام آموزشی ایران)

[[{"value":"اولین کنفرانس ملی آینده پژوهی هوش مصنوعی (پیش آیندها و پس آیندهای هوش مصنوعی در نظام آموزشی ایران) روز پنجشنبه، ۵ مهر، ۱۴۰۳ توسط موسسه فرهنگی هنری دانش گستر پویای پردیس الوند, فصلنامه علمی تخصصی پژوهش و توسعه مدیریت در شهر تبریز برگزار می شود. دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ ۱۵ شهریور ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند"}]]   ​ Read More   

فراخوان مقاله اولین کنفرانس بین المللی برق، مکانیک، فناوری اطلاعات و هوافضا در علوم مهندسی

[[{"value":"اولین کنفرانس بین المللی برق، مکانیک، فناوری اطلاعات و هوافضا در علوم مهندسی روز پنجشنبه، ۱۴ تیر، ۱۴۰۳ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس برگزار می شود. دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ ۶ خرداد ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند"}]]   ​ Read More   

فراخوان مقاله اولین کنفرانس بین المللی دیدگاه های نوین در مدیریت و حسابداری با رویکرد تحول سازمانی

[[{"value":"اولین کنفرانس بین المللی دیدگاه های نوین در مدیریت و حسابداری با رویکرد تحول سازمانی روز پنجشنبه، ۱۷ آبان، ۱۴۰۳ توسط موسسه آموزش عالی زند شیراز در شهر شیراز برگزار می شود. دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ ۳۰ شهریور ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند"}]]   ​ Read More   

فراخوان مقاله دومین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری

[[{"value":"دومین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری روز سه شنبه، ۲۸ اسفند، ۱۴۰۳ توسط موسسه آموزش عالی ادیب مازندران, مرکز علمی تقدیس در شهر ساری برگزار می شود. دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ ۴ خرداد ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند"}]]   ​ Read More   

فراخوان مقاله نخستین همایش ملی برنامه ریزی و توسعه گردشگری توسعه و تسهیل زیارت و گردشگری

[[{"value":"نخستین همایش ملی برنامه ریزی و توسعه گردشگری توسعه و تسهیل زیارت و گردشگری روز پنجشنبه، ۱۰ خرداد، ۱۴۰۳ توسط دانشگاه فردوسی مشهد در شهر مشهد برگزار می شود. دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند"}]]   ​ Read More   

فراخوان مقاله سومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم اعصاب

سومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم اعصاب روز چهارشنبه، ۲ خرداد، ۱۴۰۳ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران, انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران در شهر ساری برگزار می شود. دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد جهت شرکت در این دوره کنگره تاریخ ۲ خرداد ماه خود اقدام نمایند و جهت دریافت اطلاعات تکمیلی به سایت همایش مراجعه نمایید    ​ Read More   

فراخوان مقاله اولین کنفرانس بین المللی سلامت، بهداشت و آموزش

[[{"value":"اولین کنفرانس بین المللی سلامت، بهداشت و آموزش روز جمعه، ۱۱ خرداد، ۱۴۰۳ توسط موسسه آموزش عالی ادیب مازندران, مرکز علمی تقدیس در شهر ساری برگزار می شود. دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند"}]]   ​ Read More   

فراخوان مقاله اولین کنفرانس بین المللی برق، مکانیک، فناوری اطلاعات و هوافضا در علوم مهندسی

[[{"value":"اولین کنفرانس بین المللی برق، مکانیک، فناوری اطلاعات و هوافضا در علوم مهندسی روز پنجشنبه، ۱۴ تیر، ۱۴۰۳ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس برگزار می شود. دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ ۶ خرداد ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند"}]]   ​ Read More   

فراخوان مقاله پنجمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و فرهنگی

[[{"value":"پنجمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و فرهنگی روز چهارشنبه، ۳۰ خرداد، ۱۴۰۳ توسط مرکز همایش ها وکنفرانس های فرازاندیشان بوعلی سینا, انجمن علمی پژوهشی دانش پژوهان بوعلی سینا در شهر همدان برگزار می شود. دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ ۲۰ خرداد ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند"}]]   ​ Read More