فراخوانهای مقاله برای کنفرانسهای حوزه علوم اجتماعی و انسانی

دومین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی

دومین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه شهید رجایی در شهر تهران برگزار می شود.

فراخوان مقاله اولین همایش ملی آسیب شناسی روابط انسانی

اولین همایش ملی آسیب شناسی روابط انسانی، ۸ آذر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز در محل دانشگاه برگزار می شود. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)،  از دانشجویان علاقه مند به این حوزه دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل خود حداکثر تا ۸ مهر با توجه به محورهای برگزاری همایش اقدام نمایند. از محورهای اصلی همایش بدین موارد می توان اشاره کرد: آسیب شناسی روابط اجتماعی آسیب شناسی روابط خانوادگی   آسیب شناسی فضای مجازی و... [اطلاعات کامل همایش]

فراخوان مقاله دومین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران با تمرکز بر چالش های نیکوکاری در ایران امروز)

دومین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران با تمرکز بر چالش های نیکوکاری در ایران امروز)، در تاریخ ۱۰ تا ۱۱ دی ۱۳۹۷ توسط بنیاد خیریه راهبری آلاء در شهر تهران برگزار می شود.

ششمین همایش ملی فضای جغرافیایی،رویکرد آزمایشی و مدیریت محیط

ششمین همایش ملی فضای جغرافیایی،رویکرد آزمایشی و مدیریت محیط، ۲۹ آبان ۱۳۹۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر در محل دانشگاه برگزار می شود.

اولین همایش علمی و پژوهشی ملی با عنوان نقش صنعت گردشگری به ویژه گردشگری سلامت در اشتغال سالم و توسعه پایدار

اولین همایش علمی و پژوهشی ملی با عنوان نقش صنعت گردشگری به ویژه گردشگری سلامت در اشتغال سالم و توسعه پایدار، ۵ مهر ۱۳۹۷ توسط موسسه فرهنگی و هنری (مدرسه اولیا) در شهر کرج برگزار می شود.

کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد

کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد، در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ توسط انجمن تعالی کسب و کار ایران در شهر تهران برگزار می شود. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از تمامی مهندسین و دانشجویان علاقه مند به این حوزه دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل ۲۰ آذر با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند. از محورهای کنفرانس بدین موارد می توان اشاره کرد: مدیریت عمومی اقتصاد عمومی مدیریت کیفیت ، بهره وری و تعالی سازمانی خلاقیت ، نوآوری و کارآفرینی مدیریت تولید ، فرآیند و عملیات توسعه اقتصادی، تولید و مدیریت مالی مدیریت منابع انسانی [...]

چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها

چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها، ۲۴ آبان ۱۳۹۷ توسط دانشگاه پیام نور سمنان در شهر سمنان برگزار می شود.