بیانیه ها، دستاورها و نقد و بررسی برگزاری کنفرانسها

فراخوان مقاله چهارمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و فرهنگی

[[{"value":"چهارمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و فرهنگی روز دوشنبه، ۷ اسفند، ۱۴۰۲ توسط مرکز همایش ها و کنفرانس های فرازاندیشان بوعلی سینا در شهر همدان برگزار می شود. دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ ۵ اسفند ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند"}]]   ​ Read More   

فراخوان مقاله اولین همایش بین المللی صنعت گردشگری

اولین همایش بین المللی صنعت گردشگری روز یکشنبه، ۸ مهر، ۱۴۰۳ لغایت سه شنبه، ۱۰ مهر، ۱۴۰۳ توسط دانشگاه تهران, دانشکده گردشگری دانشگاه تهران برگزار می شود دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ ۳۱ مرداد ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند    ​ Read More   

فراخوان مقاله اولین کنفرانس بین المللی انقلاب علوم انسانی اسلامی

[[{"value":"اولین کنفرانس بین المللی انقلاب علوم انسانی اسلامی روز جمعه، ۴ اسفند، ۱۴۰۲ توسط موسسه آموزش عالی ادیب مازندران, مرکز علمی تقدیس در شهر ساری برگزار می شود. دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ ۲۶ بهمن ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند"}]]   ​ Read More   

فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

[[{"value":"چهارمین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی روز پنجشنبه، ۶ اردیبهشت، ۱۴۰۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان در شهر زنجان برگزار می شود. دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ ۲۰ اسفند ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند"}]]   ​ Read More   

فراخوان مقاله اولین کنفرانس بین المللی دوسالانه هوش مصنوعی و علوم داده

[[{"value":"اولین کنفرانس بین المللی دوسالانه هوش مصنوعی و علوم داده روز دوشنبه، ۳ اردیبهشت، ۱۴۰۳ توسط دانشگاه خلیج فارس در شهر بوشهر برگزار می شود. دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ ۲۰ اسفند ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند"}]]   ​ Read More   

فراخوان مقاله دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

[[{"value":"دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی روز دوشنبه، ۲۲ مرداد، ۱۴۰۳ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس برگزار می شود. دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ ۲۵ بهمن ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند"}]]   ​ Read More   

فراخوان مقاله بیستمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران (با رویکرد اقتصاد سبز- اقتصاد چرخشی)

[[{"value":"بیستمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران (با رویکرد اقتصاد سبز- اقتصاد چرخشی) روز چهارشنبه، ۹ اسفند، ۱۴۰۲ توسط انجمن ارزیابی محیط زیست ایران در شهر تهران برگزار می شود. دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ ۳۰ بهمن ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند"}]]   ​ Read More   

فراخوان مقاله هفدهمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی

[[{"value":"هفدهمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی روز جمعه، ۱۸ اسفند، ۱۴۰۲ توسط آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان برگزار می شود. دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ ۱۷ اسفند ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند"}]]   ​ Read More   

فراخوان مقاله دومین همایش جغرافیا و پایداری محیط(منابع و مسائل آب و چالش های آن در ایران)

[[{"value":"دومین همایش جغرافیا و پایداری محیط(منابع و مسائل آب و چالش های آن در ایران) روز چهارشنبه، ۲۶ اردیبهشت، ۱۴۰۳ توسط دانشگاه رازی در شهر کرمانشاه برگزار می شود. دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ ۳۱ فروردین ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند"}]]   ​ Read More   

فراخوان مقاله سومین همایش بین المللی علوم تربیتی، مشاوره، روانشناسی و علوم اجتماعی

[[{"value":"سومین همایش بین المللی علوم تربیتی، مشاوره، روانشناسی و علوم اجتماعی روز شنبه، ۱۲ اسفند، ۱۴۰۲ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر همدان برگزار می شود. دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ ۲۹ بهمن ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند"}]]   ​ Read More