فراخوان فصلنامه بین المللی مدیریت وآینده نگاری

http://www.callforpapers.ir/فصلنامه بین المللی مدیریت و آینده نگاری، دراین فصلنامه تلاش می شود نتایج پژوهشها و تحقیقات علمی مرتبط با موضوعات علوم مدیریت منعکس می گردد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ به منظور تحقق اهداف فصلنامه، از صاحب نظران و دانشجویان  فعال در زمینه های مطرح شده دعوت می گردد، دستاوردهای بدیع و ارزشمند علمی خود را برای انتشار به این فصلنامه علمی ارسال نمایند.

IJMMF (International Journal of Modern Management and Foresight) as a leading journal in management and future studies invites all scholars to submit their papers in all management or foresight related topics for forthcoming issue. IJMMF is an open access international peer reviewed journal published quarterly. IJMMF puts papers under review process immediately after receiving and will publish accepted papers in a full text PDF format very soon after acceptance.

 

ارتباط با فصلنامه:

صاحب امتیاز: احسان مهربان فر

سردبیر : دکتر فرناندو گریگوس سایمون

آدرس پست الکترونیکی: info@ijmmf.com

آدرس وب سایت نشریه:www.ijmmf.com

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید