پایان شهریور، آخرین مهلت خودارزیابی بیمارستانهای آموزشی

http://www.callforpapers.ir/معاون آموزشی وزارت بهداشت طی نامه ای از روسا و معاونین دانشگاه های علوم پزشکی کشور خواست روند خودارزیابی بیمارستان­های آموزشی را با برنامه­‌ریزی منظم تا پایان شهریور سال جاری به اتمام رسانند .

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ دستورالعمل اعتباربخشی آموزشی بیمارستانهای آموزشی طی نامه ای به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شد.

دکتر باقرلاریجانی معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی در گفتگویی با روابط عمومی این معاونت با اشاره به نقش بیمارستانهای آموزشی در ارتقای آموزش‌های بالینی اظهار داشت در کشورهای مختلف به منظور رصد فعالیتهای بیمارستانهای آموزشی و ارزیابی عملکرد این نهادها، ساز و کارهای گوناگونی اندیشیده شده است که هرکدام با الگوهای مختلف سعی در ارزیابی و ارتقای استانداردهای آموزشی و کیفیت خدمات دارند.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، وی با بیان اینکه یکی از مهمترین این الگوها نظام اعتباربخشی آموزشی بیمارستانهای آموزشی است گفت به دنبال اجرای برنامه اعتباربخشی درمانی بیمارستانها و از سوی دیگر با توجه به ملاحظات آموزشی قابل توجه در بیمارستانها در کنار فعالیتهای درمانی، دستورالعمل اعتباربخشی آموزشی بیمارستانهای آموزشی در حوزه معاونت آموزشی تدوین و در جلسات شماره 220 و 246 شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشورمصوب گردید.

معاون آموزشی وزارت بهداشت افزود استانداردهای اعتباربخشی درمانی به عنوان پایه اعتباربخشی لحاظ شده و استانداردهای ابلاغی از سوی معاونت آموزشی بیان کننده شرایط لازم جهت ورود و یا ادامه فعالیت آموزشی بیمارستان ها می باشد.

دکتر باقر لاریجانی اظهار داشت انتظار این است که الزامات اجرایی سازی این دستورالعمل باتوجه به شرایط بومی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور مشخص و خودارزیابی بیمارستان های آموزشی به عنوان گام نخست برنامه در دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور صورت پذیرد.

دکتر باقر لاریجانی در پایان با بیان اینکه الگوی ارزیابی بیرونی برنامه پیاده‌سازی اعتباربخشی آموزشی به زودی ابلاغ خواهد شد؛ ابراز امیدواری کرد که اجرای این برنامه گامی در راستای ارتقاء آموزش بالینی کشور باشد.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید