انتشار مقالات جدید دو فصلنامه پژوهشهای منظر شهر در سیویلیکا

انتشار مقالات جدید دو فصلنامه پژوهشهای منظر شهر در سیویلیکا

www.callforpapers.irمقالات جدید دو فصلنامه پژوهشهای منظر شهر در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید. 

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ،این فصلنامه در دوره اول- شماره دوم ، پاییز و زمستان حدود 7 عنوان مقاله منتشر نموده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.
لازم به ذکر است ، دو فصلنامه پژوهشهای منظر شهر تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی پایگاه سیویلیکا مشاهده نمایند.

فهرست مقالات منتشر شده در این نشریه:

  1. ارزيابي تأثير قابليت توسعه فضاي سبز با بكارگيري رهيافت پارك هاي جيبي در ارتقاي كيفيت منظر تاريخي شهر(مطالعه موردي: شهر قزوين)
  2. سنجش تطبيقي تصوير ذهني شهروندان و كارشناسان به مفهوم كيفيت محيط شهري در طرح مسكن مهر(مطالعه موردي: شهر اميديه)
  3. تدقيق انگاره هاي مؤثر بر طراحي مناسب پارك هاي شهري جهت استفاده نابينايان
  4. شناسايي الگوهاي زيبايي شناسي منظر بومي گيلان مبتني بر تحليل منظر روستايي(نمونه موردي: روستاي پس چپر)
  5. بررسي مؤلفه هاي كيفيت زندگي در فضاهاي شهري(مطالعه موردي: شهر لامرد)
  6. تأثير آيين محرم بر كالبد شهرسنتي در دوره معاصر(مورد مطالعه: شهر آران و بيدگل)
  7. تحليلي بر روند شكل گيري پارادايم توسعه شهري پايدار با تأكيد بر جريان هاي زيست محيطي

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.