ظرفیت تولید بیش از سه میلیارد دز واکسن و فرآورده‌ بیولوژیک در موسسه رازی

http://www.callforpapers.irموسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی گفت: این موسسه با عظیم‌ترین زیرساخت‌های فناوری تولید واکسن‌های انسانی، دام و طیور و سرم‌های درمانی و سایر فرآورده‌های بیولوژیک می‌تواند به بزرگترین و مولدترین پارک فناوری منطقه تبدیل شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ دکتر بهمن عابدی کیاسری، قائم مقام رئیس مؤسسه رازی در حوزه اصلاح ساختار و توسعه علمی و فناوری با بیان این مطلب افزود: موسسه رازی در حال حاضر دارای صدها نوع فناوری تدوین شده، فناوری منتهی به محصول آزمایشگاهی و فناوری منتهی به محصول صنعتی است. این فناوری‌ها قابلیت انتقال به شرکت‌های دانش بنیان را دارند.

وی که در جمع شرکت‌های دانش بنیان حوزه واکسن و فرآورده های بیولوژیک سخن می گفت، افزود: موسسه رازی در نهایت نقش راهبری صنعت واکسن سازی در کشور را بر عهده خواهد گرفت و تولید واکسن به شرکت‌های دانش بنیان منتقل می‌شود.

قائم مقام رئیس مؤسسه رازی در حوزه اصلاح ساختار و توسعه علمی و فناوری گفت: در حال حاضر یک مرکز رشد فناوری با مجوز وزارت بهداشت تاسیس شده و یک مرکز رشد دیگر تحت عنوان مرکز رشد فناوری دامپزشکی در حال اخذ مجوز از وزارت علوم است.

عابدی کیاسری افزود: مرکز رشد فناوری رازی، شرکت های دانش بنیان حوزه واکسن و فرآورده های بیولوژیک را تحت پوشش قرار داده و مرکز رشد فناوری های دامپزشکی شرکت‌های دانش بنیان حوزه تجهیزات دامپزشکی، داروهای دامپزشکی و کیت‌های تشخیصی دامپزشکی را تحت پوشش قرار می دهد.

وی گفت: فناوری تولید هشت واکسن و یا کیت به شرکت های مستقر در مرکز رشد فناوری موسسه منتقل شد که امید داریم به زودی محصول نهایی این شرکت ها وارد بازار شود.

قائم مقام رئیس مؤسسه رازی با اعلام خبر اصلاح تشکیلات موسسه رازی و ایجاد ساختار جدید توسعه و انتقال فناوری و تجاری سازی گفت: موسسه رازی نیازمند بازنگری در ساختار سازمانی خود و تطبیق آن با شرایط روز دنیا می باشد. در این راستا تمرکز ما بر روی تولید فناوری، انتقال فناوری و تجاری سازی است.

دکترعابدی کیاسری گفت: برنامه استراتژیک موسسه رازی با همکاری دانشگاه صنعتی شریف در حال تدوین است که بر اساس این برنامه جهت گیر‌ی های موسسه رازی در پنج سال آتی تعیین خواهد شد.

قائم مقام رئیس مؤسسه رازی در حوزه اصلاح ساختار و توسعه علمی و فناوری گفت: ظرفیت تولید بیش از سه میلیارد دز واکسن و فرآورده‌های بیولوژیک در موسسه رازی و توسعه آن در قالب شرکت‌های دانش بنیان می تواند موسسه رازی را به بزرگترین پارک فناوری تولید کننده واکسن در منطقه تبدیل نماید.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید