اعضای تیم‌های ملی دانش‌آموزی چهار المپیاد جهانی معرفی شدند

www.callforpapers.irاعضای تیم‌های ملی دانش‌آموزی اعزامی به المپیادهای جهانی شیمی، زیست شناسی، کامپیوتر و فیزیک معرفی شدند.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ باشگاه دانش پژوهان جوان اعضای تیم ملی دانش‌آموزی المپیاد علمی شیمی اعزامی به مسابقات جهانی را معرفی کرد.

المپیاد جهانی شیمی در روزهای ۲۰ تا ۲۹ جولای ۲۰۱۵ مطابق با ۲۹ تیر تا هفتم مردادماه امسال در شهر باکو کشور آذربایجان برگزار می‌شود.

اعضای تیم دانش‌آموزی المپیاد علمی شیمی جمهوری اسلامی ایران شامل محسن صابری از مشهد، نهال باقری از ساری، آرمان آی از تهران و کسری اثنی عشری از تهران هستند.

همچنین المپیاد جهانی فیزیک در روزهای پنجم تا ۱۲ جولای ۲۰۱۵ مطابق با ۱۴ تا ۲۱ تیرماه در شهر مومبای کشور هند برگزار می‌شود.

اعضای تیم دانش‌آموزی المپیاد علمی فیزیک جمهوری اسلامی ایران اعزامی به مسابقات جهانی شامل محمدعلی خادم سهی از اصفهان، محمدحسین دارستانی فراهانی از تهران، علی شیرالی از اصفهان، سیدمحمدجواد طباطبایی یزدی از قم و علی فتحی از تهران هستند.

باشگاه دانش پژوهان جوان همچنین اعضای تیم دانش‌آموزی المپیاد علمی کامپیوتر جمهوری اسلامی ایران را معرفی کرد. بر این اساس علی بهجتی از تهران، پیمان جبارزاده گنجه از مشهد، علی حقانی از تهران و امیر کیوان محتشمی از تهران به این مسابقات اعزام می‌شوند.

المپیاد جهانی کامپیوتر در روزهای ۲۶ جولای تا دوم آگوست ۲۰۱۵ مطابق با چهارم تا ۱۱ مرداد امسال در آلماتی قزاقستان برگزار می‌شود.

اعضای تیم دانش‌آموزی المپیاد علمی زیست شناسی جمهوری اسلامی ایران نیز شامل محمد امین صادقی از اصفهان، سید محمد نوید عطایی از تهران، نیما مسیبی از تبریز و دینا موسوی اصل از اصفهان هستند.

مسابقات جهانی زیست شناسی در روزهای ۱۲ تا ۱۹ جولای ۲۰۱۵ مطابق با ۲۱ تا ۲۸ تیرماه امسال در شهر آرهاوس دانمارک برگزار می‌شود.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید