تبدیل زباله به کودهای بیولوژیکی در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد

http://www.callforpapers.ir/رئیس ایستگاه تحقیقاتی و آموزشی کشاورزی واحد علوم و تحقیقات از اجرای طرح تحقیقاتی در فضای سبز این دانشگاه خبر داد و گفت: در این طرح با استفاده از کرمهای خاکی زباله های دانشگاه به کودهای بیولوژیکی تبدیل می شوند.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) دکتر وحید زرین نیا، زباله و پسماندها را یکی از معضلات کشورهای در حال توسعه دانست و افزود: استفاده از کودهای آلی در کشاورزی را روشی موثر در دستیابی به مفهوم کشاورزی پایدار است از این رو روش تهیه کمپوست و ورمی کمپوست مناسب ترین روش در تبدیل ضایعات آلی به کودهای آلی است.

وی از اجرای پروژه ای در این زمینه خبر داد و توضیح داد: با توجه به تحقیقات انجام شده در زمینه ورمی کمپوست و نقشی که زباله های جمع آوری شده در تولید این نوع کود دارد، پروژه ای در محیط واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اجرایی شد.

زرین نیا، با تاکید بر اینکه فضای سبز واحد علوم تحقیقاتی برای تولید ورمی کمپوست و کمپوست انتخاب شد، ادامه داد: در این طرح با استفاده از کرم های خاکی زباله های دانشگاه به کودهای آلی تبدیل می شوند.

رئیس ایستگاه تحقیقاتی و آموزشی کشاورزی واحد علوم و تحقیقات تاکید کرد: کود حاصل از این روش به لحاظ دارا بودن انواع هورمون ها و عناصر غذایی مورد نیاز گیاه، اثرات بسیار مفیدی بر رشد و نمو گیاه دارد و به نگهداری رطوبت در خاک کمک می کند.

به گفته وی کود به دست آمده همچنین حاصلخیزی خاک را نیز افزایش می دهد و مواد بیو شیمیایی آن مقاومت گیاهان را به بیماری ها افزایش می دهد.

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید