سرنوشت وحشت‌آور انسان در صورت سقوط به آتشفشان!

 

دانشمندان اين موضوع كه چنانچه انساني به درون يك آتشفشان سقوط كند چه رخ خواهد داد؟ را شبيه‌سازي كردند.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) آن‌ها كيسه‌يي حاوي زباله به وزن يك انسان معمولي را از فاصله 73 متر و 15 سانتي‌متري به درون درياچه‌يي از مواد مذاب پرتاب كردند.

اما اين كيسه به جاي سوختن در سطح آتشفشان آن گونه كه انتظار مي‌رفت، از خلال پوسته درياچه مواد مذاب عبور كرد و توسط فواره‌هاي مواد مذاب آتشين تحليل رفت.

اين آزمايش كه بر فراز آتشفشان ارتا آله در اتيوپي صورت گرفت، نشان مي‌دهد كه يك انسان در مواد مذاب غرق مي‌شود و تصاوير گرفته شده بينشي وحشت‌آور از واپسين ثانيه‌هاي سرنوشت وي در صورت سقوط به درون درياچه‌يي از سنگ‌هاي مذاب را به نمايش مي‌گذارند.

تصور دانشمندان بر اين بود كه اين كيسه بر روي سطح خواهد ماند، با اين حال آزمايش مزبور نشان داد كه ايجاد منفذ در پوسته درياچه و فرو رفتن در آن امكان‌پذير است.

به ادعاي دانشمندان، درياچه به دليل بخار ناشي از يك ماده زنده فعاليت خشن فواره گدازه به خود گرفت.

اين پژوهشگران فيلم حاصل از اين آزمايش را كه در سال 2002 گرفته شده بود ، براي رسانه‌ها ارسال كردند.

درياچه آرتا آله ساليان متمادي است كه فعال بوده و در نوع خود بسيار عجيب به نظر مي‌رسد.

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید