برگزاری دوره آموزشی روش‌های تحلیل پیشرفته داده‌های کمی

http://hamshahrionline.ir/images/position36/2010/8/fanavari-1805-mm.jpgپژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران دوره آموزشی روش‌های تحلیل پیشرفته داده‌های کمی در علوم رفتاری و اجتماعی را برگزار می کند.
به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ، این سمینار آموزشی در قالب دوره دو روزه در روزهای ۲۱ و ۲۲ دی ماه جاری به مدت ۱۶ ساعت در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران برگزار می شود.

این دوره با هدف آشنایی با خطاهای رایج آماری در علوم رفتاری، تحلیل کوواریانس ، تحلیل واریانس چند متغیری، تحلیل رگرسیون چندگانه، تحلیل رگرسیون لجستیک و آشنایی با تحلیل عاملی، مفروضه‌ها و کاربردهای این تحلیها در پژوهش‌های علوم انسانی، رفتاری و اجتماعی برگزار می‌شود.

مدرس این دوره دو روزه، دکتر حجت الله فراهانی، مدرس دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد است و مخاطبان این دوره را نیز کار‌شناسان دکتری، کار‌شناسی ارشد و دانشجویان در علوم رفتاری، اجتماعی و مدیریت تشکیل می دهند.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید