اولين كنفرانس بين المللي نفت، گاز، پتروشيمي و نيروگاهي

http://www.callforpapers.ir/به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) اولين كنفرانس بين المللي نفت، گاز، پتروشيمي و نيروگاهي 26 تیرماه 1391 در حوزه های سوخت هاي فسيلي, تكنولوژي نفت و سوخت ، تحت حمایت رسمی سیویلیکا در تهران برگزار می شود.

محور هاي كنفرانس:
پنل مهندسي نفت:

الف) مخزن:
1- مدلسازي مخازن
2- مديريت و صيانت از مخازن
3- روش ازدياد از برداشت
4- مدلسازي زمين شناسي
5- مخزن غير قابل برداشت
6- بهينه سازي و شناسايي مخازن
7- روش هاي ذخيره سازي
8- بررسي رفتار سيالات مخزن
9- مطالعات زمين شناسي

ب) حفاري
1- تعمير و تكميل چاه
2- حفاري انحرافي
3- سيالات تكميل و حفاري چاه
4- تجهيزات و دكل حفاري
5- مباحث زيست محيطي
6- فناوري اطلاعات
7- فناوري نوين تكميل و تعمير چاه
8- پايداري ديواره چاه
9- كاربردهاي حفاري  ليزر

پ) بهره برداري:
1-  انگيزه چاه و روش هاي آن
2- ايجاد شكاف هاي هيدروليكي
3- تزريق سيال
4- چالش هاي بخش بهره برداري و توليد

ج) پنل مهندسي شيمي
1- انرژي، احتراق و ايمني
2- پديده هاي انتقال
3- ترموديناميك
4- سينتيك و طراحي ركتور
5- فرآيندهاي جداسازي
6- محيط زيست
7- مدل سازي و شبيه سازي
8- مهندسي پليمر
9- نانوتكنولوژي
10- نفت، گاز و پتروشيمي
11- كنترل فرآيند  12- مبدل هاي حرارتي
13- كوره هاي صنعتي
14- ايمني و بازرسي
15-  جداسازي گازهاي فلر و برگرداندن آن به صنعت
16- خوردگي
17- مديريت اقتصاد در صنايع نفت و گاز
18- نيروگاه هاي حرارتي

پنل نانو تكنولوژي:

فناوري نانو در مته هاي حفاري
نانو سنسورها در حفاري و نمودار گيري
كاربرد نانو ذرات و نانو كامپوزيتها در بهره برداري
كاربرد نانوفناوري در تعيين خواص سيالات و سنگهاي مخزن
كاربرد نانو فناوري در افزايش ضريب برداشت از مخازن
كاربرد مواد نانوحفره اي در صنايع گاز و پتروشيمي
كاربرد نانوكاتاليستها در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي
نقش نانو فناوري در ذخيره سازي گاز
كاربرد نانو مواد در روان كننده ها
كاربرد نانو مواد در ارتقاء كيفيت فرآورده هاي نفتي
كاربرد نانو فناوري در حفظ محيط زيست
كاربرد فناوري نانو در انرژي و محيط زيست
كاربرد نانو كامپوزيتها در ساخت پليمرهاي صنعت پتروشيمي
كاربرد نانو مواد در جلوگيري از خوردگي
نانو لوله هاي كربني و كاربردهاي محيطي و انرژي آنها
هيدروژلهاي نانو كامپوزيتي و كاربرد آنها در ازدياد برداشت
نانو ساختار هاي كربني در صنايع نفت و گاز و پتروشيمي
كاربرد نانو كامپوزيت هاي پليمري در صنايع نفتي
زئوليت ها و كاربردهاي آنها در صنايع نفتي

اطلاعات تماس با دبیرخانه:
تلفن دبيرخانه: 06622608372
فکس دبيرخانه:
ایمیل: icogpp@hotmail.com
وب‌سایت: http://icogpp.com/fa/

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید