فراخوان نشریه سد و نیروگاه برقابی ایران

http://www.callforpapers.irنشریه سد و نیروگاه برقابی ایران ،  نشریه ای علمی – پژوهشی در مباحث مرتبط با تولید برق، سدسازی و نیروگاههای برق آبی است.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ در این نشریه تلاش می شود نتایج پژوهشها و تحقیقات علمی مرتبط با موضوعات سدسازی منعکس گردد.

به منظور تحقق اهداف نشریه، از تمامی اساتید گرامی، صاحب نظران و دانشجویان  فعال در زمینه های فوق الذکر دعوت می گردد، دستاوردهای بدیع و ارزشمند علمی خود را برای انتشار به این نشریه علمی ارسال نمایند.

 نشریه  «سد و نیروگاه برقابی ایران» در تمامی زمینه ها و سرفصل های ذیل  مقاله می پذیرد:

  • هیدرولوژی و برنامه ریزی منابع آب

  • مدیریت پروژه و روش اجرا

  • سد و سازه

  • ژئوتکنیک و مهندسی زلزله

  • توسعه پایدار، زیست محیطی و ارزیابی اقتصادی

  • تجهیزات مکانیکی و هیدرومکانیک

  • تجهیزات برقی

  • بهره برداری و نگهداری

  • کنترل و ابزار دقیق

ارتباط با نشریه:

صاحب امتیاز: انجمن علمی برقابی ایران

مدیر مسئول: دکتر عباس علی آبادی

سردبیر: دکتر غلامرضا عرب

شماره تلفن:  02127822053 – 02127822053

شماره نمابر:  02127822056

آدرس پست الکترونیکی: info@hydropower.org.ir

آدرس وب سایت نشریه: www.hydropower.org.ir

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید