مهلت یک ماهه دستگاه‌های اجرایی برای ارسال گزارش عملکرد اعتبارات تحقیقاتی

معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف ضمن اعلام مهلت ارسال گزارش عملکرد اعتبارات تحقیقاتی و فناوری دستگاه‌های مشمول جزء 1 بند میم ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه، همکاری و مساعدت دستگاه‌های مشمول این ماده با دبیرخانه شورای عالی عتف را خواستار شد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ مصطفی‌ کاظمی، معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف، ضمن اشاره به جزء 1 بند میم ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه اظهار کرد: بر اساس این ماده قانونی شورای عالی عتف موظف است پس از دریافت گزارش از دستگاه‌های مشمول حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه، گزارش جامعی از عملکرد اعتبارات تحقیقاتی کشور به همراه نتایج و دستاوردهای پژوهشی تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

وی افزود: دستگاه‌ها باید گزارش مربوط به سال 1393 را در قالب تعیین شده توسط دبیرخانه شورا (فایل اکسل گزارش‌ها) حداکثر تا 25 اردیبهشت تهیه و به نشانی رایانامه payesh@atf.gov.ir ارسال کنند.

کاظمی گفت: دبیرخانه شورای عالی عتف به منظور بررسی و شناسایی خطاهای احتمالی، نرم افزار تصحیح فایل اکسل گزارشات را طراحی کرده است.

وی تصریح کرد: نمایندگان دستگاه­های مشمول بایستی پس از تکمیل گزارش در فایل مربوطه، نسبت به تصحیح خطاهای احتمالی توسط نرم افزار یادشده اقدام نمایند و فایل تایید شده توسط نرم افزار را به این دبیرخانه ارسال کنند.

معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف در پایان افزود: دبیرخانه شورا در جهت ارسال گزارش عملکرد اعتبارات تحقیقاتی و فنّاوری کشور به مجلس شورای اسلامی خواستار همکاری و مساعدت تمام دستگاه‌های مشمول این ماده با دبیرخانه شورای عالی عتف است.

بر اساس این گزارش، بر اساس جزء 1 بند میم ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور، تمام دستگاه­های اجرائی و مراکز تحقیقاتی وابسته به آنها و شرکت­های دولتی که از اعتبارات بخش تحقیقات کشور (توسعه علوم و فناوری و یا اعتبارات پژوهشی) استفاده می‌کنند، موظفند این اعتبارات را براساس سیاستگذاری‌ها و اولویت­‌های تحقیقاتی تعیین‌ شده توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری (عتف) هزینه کنند و هر سه ‌ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه شورای عتف ارائه دهند.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید