ثبت سایت پایش صخره های مرجانی جزیره هنگام در نقشه شبکه جهانی پایش اسیدی شدن اقیانوس ها

http://www.callforpapers.irسایت پایش صخره های مرجانی خلیج فارس (PGCRM) در شرق جزیره هنگام در نقشه شبکه جهانی پایش اسیدی شدن اقیانوس ها (GOA-ON) ثبت شد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ دکتر ابوالفضل صالح، عضو هیات علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی در این زمینه اظهار داشت: پژوهشگران گروه علوم زیستی دریا در پژوهشگاه مطالعات متمرکزی را از سال 2012 میلادی بر روی صخره های مرجانی جزیره هنگام در خلیج فارس و همچنین روند تغییرات فصلی میزان رشد مرجان ها، وضعیت فیتوپلانکتون ها و میزان نشست موجودات زنده بر روی صفحات سفالی در زیر آب در این منطقه آغاز کرده اند که طی آن پارامتر های زیست محیطی مرتبط با «گرمایش جهانی» و «اسیدی شدن اقیانوس ها» شامل دمای زیر آب، شوری، اکسیژن محلول، مواد مغذی، شیمی دی اکسید کربن در آب و وضعیت سفید شدگی مرجان ها در صخره های مرجانی این جزیره مورد ارزیابی قرار می گیرد.

این پایش های مداوم و دقیق منجر به ثبت ایستگاه صخره های مرجانی جزیره هنگام به عنوان یکی از سایت های فعال پایش اسیدی شدن اقیانوس ها در شبکه جهانی (GOA-ON) شد.

وی، شبکه پایش جهانی اسیدی شدن اقیانوس ها (GOA-ON) را یک شبکه مشترک بین المللی برای مستند سازی وضعیت و روند اسیدی شدن در اقیانوس های باز مناطق ساحلی و نواحی مصبی عنوان کرد و در خصوص رسالت این شبکه گفت: هدف از این مستند سازی درک عوامل و تاثیرات اسیدی شدن اقیانوس ها بر روی اکوسیستم های دریایی و ایجاد داده های معتبر بیوژئوشیمیایی در گستره وسیع مکانی و زمانی برای بهینه سازی مدل های اسیدی شدن اقیانوس ها است. این شبکه شامل ایستگاه های پایش دایمی (Time-series)، گشت های اقیانوس شناسی منظم، مشاهدات شناورها (Floats) و گلایدرها و کشتی هایی است که داوطلبانه برخی از اندازه گیری ها را در آب های سراسر جهان انجام می دهند.

گفتنی است که در خلیج فارس هم اکنون با حمایت پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی و موسسه تحقیقات علمی کویت دو سایت تحت عنوان پروژه های PGCRM و KISR در شبکه جهانی پایش اسیدی شدن اقیانوس ها (GOA-ON) ثبت شده است.

پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی ایران در نظر دارد در جهت افزایش اطلاعات پایه ای مربوط به بحث های اسیدی شدن اقیانوس ها و گرمایش جهانی و پاسخ اکوسیستم دریایی این منطقه به تغییرات پیش رو، ایستگاه های پایش دایمی خود را تا قسمت های شمال غرب خلیج فارس و سواحل دریای عمان نیز گسترش دهد.

علاقه مندان می توانند برای مشاهده مشخصات ایستگاه (PGCRM) در شبکه (GOA-ON) به وب­گاه www.goa-on.org مراجعه کنند.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید