دانشگاه تهران در ریاضی و سه حوزه مهندسی در رتبه زیر 300 دنیاست

http://www.callforpapers.irبر اساس رتبه‌بندیِ 2015 دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی در حوزه‌های موضوعی مختلف از سوی مؤسسۀ کیو.اس.، دانشگاه تهران توانسته است در پنج رده موضوعی جایگاه بین‌المللی خود را حفظ کند.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ دانشگاه تهران در حوزه‌های مهندسی عمران و سازه، مهندسی برق و الکترونیک و مهندسی مکانیک، هوافضا و ساخت به ترتیب رتبه‌های 151-200، 251-300 و 201-250 را کسب کرده است.

در حوزه علوم طبیعی نیز دانشگاه تهران توانسته است در موضوع‌های علوم مواد و ریاضیات به ترتیب رتبه‌های 151-200 و 301-350 را به دست آورد.

رتبه‌بندی موضوعی کیو.اس. که یکی از مهمترین رتبه‌بندی‌های موضوعی بین‌المللی به شمار می‌آید در سال 2011 در راستای پاسخگویی به نیاز دانشجویان، استادان و جوامع دانشگاهی راه‌اندازی شد. به دلیل تفاوتی که میان رتبه‌بندی موضوعی و رتبه‌بندی کلی وجود دارد، مؤسسۀ کیو.اس. شاخص‌های رتبه‌بندی خود در این مورد را به گونه‌ای تهیه کرده تا از سوگیری‌های احتمالی جلوگیری شود.

این رتبه بندی بر اساس کیفی بودن اعضای هیات علمی، اشتهار، استناد و شاخص اچ مهمترین شاخص‌های کیو.اس. برای رتبه‌بندی دانشگاه‌ها در حوزه‌های موضوعی مختلف است. اگرچه، باید توجه داشت که وزن هرکدام از این شاخص‌ها در موضوع‌های مختلف متفاوت است. مرجع کیو.اس. برای گردآوری اطلاعات مربوط به استنادها و انتشارات یک مؤسسه پایگاه استنادی اسکوپوس است.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید