راه‌اندازی دو رشته جدید در دانشگاه علوم پزشکی تهران

معاون آموزشی دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با بیان اینکه رشته تغذیه بیمارستانی (NUTRITIONAL MEDICINE) در مقطع کارشناسی ارشد با پذیرش دانشجویان خارجی در حال تثبیت است، تاکید کرد: این رشته یکی از رشته های دارای متقاضی توسط دانشجویان خارجی در این دانشکده است که مراحل تثبیت آن در حال انجام است.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ دکتر محمد جواد حسین زاده در گفت و گو با ایسنا ضمن اشاره به اینکه یکی از رسالت های تشکیل دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران، افزایش تعداد مقاطع تحصیلات تکمیلی در رشته هایی با تکاپوی نیاز جامعه است، افزود: یکی از اهداف این دانشگاه افزایش کیفیت آموزشی رشته های مختلف پزشکی است اما دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی افزایش کمیت رشته ها را نیز در نظر می گیرد.

وی در ادامه تصریح کرد: برای اولین بار در بهمن ماه سال جاری در مقطع PHD رشته سیاست غذا و تغذیه پذیرش دانشجو صورت گرفته است، همچنین در مهر ماه امسال نیز در رشته بحران و حوادث غیر مترقبه پذیرش دانشجو انجام شد. اما طبیعتا برای اپدیولوژی مقطع کارشناسی ارشد و PHD نیز برنامه هایی وجود دارد که با توجه به نیاز جامعه و همکاری دانشکده راه اندازی آن مستلزم تثبیت است.

 

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با بیان اینکه یکی از رسالت های مهم دانشکده ورود به عرصه تغذیه بیمارستانی است، تصریح کرد: در تغذیه بیمارستانی نیازی شدید به استفاده از رژیم غذایی مناسب احساس می شود که در این زمینه کمبود نیروی تخصصی به طور کامل محسوس است. بنابراین اگر مقرر باشد که دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی پا به عرضه تغذیه بیمارستانی بگذارد، تامین نیرو تخصصی از اهداف ویژه در این زمینه است.

حسین زاده خاطرنشان کرد: رشته رشد سلولی ملکولی در مقطع کارشناسی، از جمله رشته هایی است که با همکاری دانشکده، وزارتخانه و نیاز سنجی های اخیر، مقدمات تثبیت آن در حال آمادگی است، چرا که توجه ویژه به افزایش کمیت و کیفیت در رشته های موجود بر ارزش یابی دوره ها و ارزیابی دانشجویان از کیفیت آموزشی تاثیر گذار است.

وی در ادامه با بیان این مطلب که افزایش ظرفیت دانشجویان در سال آینده در دانشکده تغذیه و رژیم شناسی مد نظر نیست، گفت: با توجه به نظر سنجی آموزشی برای سال آینده، هدف افزایش کیفیت آموزشی به همراه ایجاد رشته های جدید با ظرفیت ثابت گذشته است. همچنین امید است که با همکاری دانشکده به تامین فضای فیزیکی مناسب برای رسیدن به وضعیت استاندارد تلاش شود.

معاون آموزشی دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران تصریح کرد: یکی از رسالت های مهم دانشکده، رونق دادن نقش تغذیه و تغذیه درمانی در سطح آکادمیک جامعه است، چراکه علم تغذیه می تواند به عنوان عامل پیشگیری از بروز بیماری ها موثر باشد و اگر این هدف به درستی در جامعه انجام گیرد، در دراز مدت تاثیر مطلوبی بدست می آید.

حسین زاده در پایان یادآور شد: دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی با قدم در عرصه تغذیه درمانی بیمارستانی، می تواند نقش موثری در کاهش عوارض حاصل از بیماری ایجاد کند و در راستای بها دادن به این روش، همکاری در جهت توان سازی نیروهای متخصص در این امر حائز اهمیت است.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید