مسابقه علمي در زمينه مفاهيم عمومي رياضي و فيزيك

http://www.callforpapers.irدانشكده فني مهندسي دانشگاه آزاد اسلامی و احد خمینی شهر، مسابقه علمي در زمينه مفاهيم عمومي رياضي و فيزيك برگزار مي نمايد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ، این مسابقه برای دانشجويان مقطع كارشناسي دانشگاه در 18 فروردین ماه 1394 برگزار خواهد شد.

-شرايط ثبت نام:واريز مبلغ۱۰۰۰۰۰ريال به شماره حساب ۰۱۰۶۰۵۵۵۳۱۰۰۹ امور متفرقه دانشگاه در شعبه بانك ملي دانشگاه و ارائه فيش به مسئول تشكيل كلاس ها در هر دانشكده

اميدواريم با شركت دانشجويان در اين گونه فعاليت ها علاوه بر ايجاد انگيزه، نشاط علمي در بين دانشجويان دانشگاه افزايش يابد.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید