کارآفرینی در هنر موضوع ششمین فصلنامه «پژوهش هنر»

ششمین شماره فصلنامه آموزشی، پژوهشی و تحلیلی «پژوهش هنر» با بررسی موضوع کارآفرینی در هنر و انعکاس مطالعات و پژوهش‌های صاحب‌نظران درباره کارآفرینی در عرصه فرهنگ و هنر منتشر شد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ شماره ششم فصلنامه پژوهش هنر با انتشار گفتار و آثاری از کورش پرند، حمیدرضا شش‌جوانی، راضیه یاسینی، بهنام زنگی، ابوالحسن ریاضی، عبدالرحیم رحیمی، فرزانه چاوش‌باشی، بدرالدین احمدی، قاسم رمضان‌پور نرگسی، قباد کیانمهر، محمدتقی آشوری، محمدعلی قره، مهناز شایسته فر، تکتم فرمانفرمایی و دیگر اساتید و پژوهشگران عرصه اقتصاد و فرهنگ، موضوع کارآفرینی را در عرصه هنر بررسی کرده است.

هنر کار آفریدن، فضای مجازی- بستر کارآفرینی مجازی در حوزه هنرهای صناعی، آسیب‌شناسی هنر ایران در عرصه فعالیت‌های کارآفرینانه، نقش فرهنگ کارآفرینی در نشاط سازمانی کارکنان محیط‌های فرهنگی، تاثیرات تغییر الگوی مصرف محصولات هنری بر کارآفرینی هنر، تجاری‌سازی صنایع دستی بومی بر مدار مدیریت پروژه‌های کارآفرینی هنری – فنی، مدل بومی کارآفرینی هنر و … موضوعات این شماره با محوریت «کارآفرینی در هنر» است.

پژوهش هنر فصلنامه‌ای پژوهشی است که با مدیرمسوولی و سردبیری بهنام زنگی منتشر شده و در هر شماره به یکی از حوزه‌های فرهنگ و هنر می‌پردازد. سردبیری تخصصی این شماره بر عهده دکتر محمود طاووسی است.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید