برگزاری دوره الکترونیک 6 رشته در دانشگاه خوارزمی

رئیس دانشگاه خوارزمی با اشاره به دوره های الکترونیک این دانشگاه گفت: دوره مهندسی صنایع، MBA، زنجیره تامین، مدیریت آموزشی، مهندسی عمران و مدیریت منابع انسانی به صورت الکترونیک درحال برگزاری است.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ دکتر سبحان اللهی در نهمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی ایران گفت: رشد روزافزون ابزارهای الکترونیکی، بسترهای مناسبی برای یادگیری بوجود آورده و فرصتی برای توسعه آموزش است.

وی با بیان اینکه تهدیدی به نام محدودیت منابع وجود دارد، افزود: میتوان از ابزارهای الکترونیکی برای کاهش تهدید استفاده کرد و این ابزار میتواند نشان دهنده یک استراتژی باشد.

رئیس دانشگاه خوارزمی سپس با اشاره به سیاستهای این دانشگاه اظهار کرد: یادگیری الکترونیک می تواند به اجرای بهتر سیاست ها کمک کند. چنانچه آزمون برخی رشته های تحصیلی به صورت الکترونیک برگزار می‌شود و همچنین دانشکده الکترونیکی را در دانشگاه تاسیس کرده ایم.

وی تصریح کرد: دوره مهندسی صنایع، MBA، زنجیره تامین، مدیریت آموزشی، مهندسی عمران و مدیریت منابع انسانی به صورت الکترونیک درحال برگزاری است.

سبحان اللهی درباره دانشگاه خوارزمی گفت: این دانشگاه دو سایت در تهران و کرج دارد و دو پردیس بین المللی در این سایتها فعال است. هم چنین 15 دانشکده و چند پژوهشکده در حال فعالیت هستند.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید