پورتال جذب هیات علمی دانشگاه تهران مستقل عمل نمی کند

http://www.callforpapers.irمعاون آموزشی دانشگاه تهران درخصوص درج برخی اخبار مبنی براینکه این دانشگاه از طریق سامانه جداگانه ای اقدام به ثبت نام اعضای هیئت علمی می کند، گفت: پورتال جذب هیات علمی دانشگاه تهران مستقل از پورتال وزارت علوم اقدام به جذب اعضای هیات علمی نمی‌کند.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ سید مهدی قمصری معاون آموزشی دانشگاه علامه در گفت‌وگو با ایسنا افزود: هزینه دریافتی از ثبت نام کنندگان در پورتال جذب هم به نوعی اثر بازدارندگی دارد تا افرادی که حائز شرایط جذب اعضای هیات علمی هستند ثبت نام کنند.

وی در مورد اظهاراتی مبنی براینکه دانشگاه تهران به صورت مستقل از طریق پورتال جداگانه اقدام به جذب اعضای هیات علمی می‌کند، گفت: پورتال جذب دانشگاه تهران مستقل نیست و خارج از ضوابط عمل نمی‌کند.

وی با بیان اینکه تنها متقاضیانی که پورتال جذب وزارت علوم ثبت نام کرده‌اند می‌توانند در پورتال جذب دانشگاه تهران ثبت نام‌کننده، افزود: با توجه به اینکه اطلاعات متقاضیان که از سوی وزارت علوم به دانشگاه ارسال می‌شد ناقص بود و افراد باید میزان زیادی مستندات کاغذی به دانشکده‌ها ارائه می‌کردند حالا از طریق ورود به این پورتال می‌توانند اطلاعات خود را به صورت الکترونیکی وارد کنند ضمن اینکه حجم کمتری کاغذ صرف می شود ضمن اینکه براساس تجربه سال های گذشته ما از مدارک موردنیاز برای ثبت نام در جذب اعضای هیئت علمی اطلاع داریم.

قمصری ادامه داد: طبیعتا اگر متقاضیان وارد مراحل جدی‌تر جذب شوند اصل مدارک و مستندات آنها درخواست می‌کنیم چون آپلود مدارک جعلی کار چندان سختی نیست.

معاون آموزشی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه برای ثبت نام در این پورتال از متقاضیان 100 هزار تومان دریافت می‌شود، اظهار کرد: پورتال جذب وزارت علوم نیز برای ثبت نام متقاضیان 25 هزار تومان دریافت می‌کند در حالی که فعالیت خاصی انجام نمی دهند.

وی همچنین افزود: این هزینه که مصوب هیات رئیسه دانشگاه تهران است هم به نوعی اثر بازدارندگی دارد تا فقط افرادی که حائز شرایط جذب اعضای هیات علمی هستند ثبت نام کنند همچنین این هزینه به منظور خدماتی مثل بررسی مدارک و مستندات متقاضیان به صورت شکلی،‌ بررسی گروه های علمی، مصاحبه و بررسی مستندات و تحقیقات علمی متقاضیان در دانشگاه‌ صورت می‌گیرد.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید