انجمن علمی برگزیده دانشگاه صنعتی امیرکبیر معرفی شد

انجمن عملی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر طی مراسمی به عنوان انجمن علمی برگزیده این دانشگاه انتخاب شد و طبق روال هرساله تندیس مربوط به انجمن علمی برتر برای یک سال آینده به این انجمن اعطا شد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور؛ طی مراسمی با حضور سید احمد معتمدی – رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر 5 انجمن علمی این دانشگاه معرفی شد که انجمن علمی مهندسی کامپیوتر عنوان برترین انجمن علمی را به خود اختصاص داد.

بنابراین گزارش، انجمن های علمی مهندسی پلیمر و رنگ، مهندسی مکانیک، مهندسی صنایع و مهندسی پزشکی نیز رتبه های دوم تا پنجم را به خود اختصاص دادند.

در این مراسم انجمن علمی مهندسی فیزیک به عنوان انجمن علمی برتر در حوزه برگزاری دوره ها و کلاس ها معرفی شد و در این حوزه انجمن علمی مهندسی مکانیک نیز به عنوان انجمن شایسته تقدیر اعلام شد.

در حوزه برگزاری مسابقات دانشجویی انجمن علمی مهندسی کامپیوتر به عنوان انجمن برتر و انجمن علمی مهندسی پلیمر و رنگ نیز به عنوان انجمن علمی شایسته تقدیر معرفی شدند.

همچنین انجمن علمی مهندسی کامپیوتر و مهندسی مکانیک نیز به عنوان انجمن های علمی برتر و شایسته تقدیر در حوزه شرکت در مسابقات انتخاب شدند.

در حوزه برگزاری همایش ها انجمن مهندسی کامپیوتر و صنایع به ترتیب به عنوان انجمن برتر و شایسته تقدیر معرفی شدند.

انجمن مهندسی پلیمر و رنگ نیز به عنوان انجمن علمی برتر در حوزه برگزاری ایده پردازی به عنوان انجمن علمی برتر و انجمن های علمی مهندسی کامپیوتر، پزشکی و صنایع نیز در این حوزه شایسته تقدیر شناخته شدند.

در حوزه وب سایت انجمن علمی مهندسی انرژی و فیزیک به عنوان انجمن علمی برتر و انجمن علمی مهندسی مکانیک شایسته تقدیر معرفی شدند.

انجمن علمی مهندسی کامپیوتر و انرژی و فیزیک به عنوان انجمن های علمی برتر و شایسته تقدیر در حوزه برگزاری نمایشگاه و حضور در نمایشگاه ها معرفی شدند.

در حوزه بازدید های علمی هدفمند انجمن علمی مهندسی پلیمر و رنگ به عنوان انجمن برتر و انجمن های علمی مهندسی صنایع و مواد و متالورژی شایسته تقدیر انتخاب شدند.

خاطرنشان می شود، انجمن علمی مهندسی مکانیک و پلیمر و رنگ نیز در حوزه نشریات به عنوان انجمن های علمی برتر و شایسته تقدیر معرفی شدند.

در حوزه همکاری انجمن های علمی با اداره کل انجمن های علمی دانشگاه انجمن های علمی مهندسی پلیمر رنگ و صنایع معرفی شدند.

در این مراسم از طرح برگزیده ساخت دستگاه پلاسمای مایکرویو انجمن علمی مهندسی پزشکی و ساخت دستگاه تیزی سنج انجمن علمی مهندسی معدن و متالورژی نیز تقدیر شد.

لازم به ذکر است، در این مراسم از دانشجویان و اساتید فعال در برنامه های انجمن های علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز تقدیر شد.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید