اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاهای برقابی در ایران

http://www.callforpapers.ir/ اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاهای برقابی در ایران 19 و 20 بهمن ماه 1390 در مرکز همایش های بین المللی صدا وسیمای تهران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور، این کنفرانس در موضوعات کارهای عمرانی، تجهیزات الکتریکی، تجهیزات مکانیکی، تکنولوژی ساخت و مصالح ساختمانی، جنبه های ژئوتکنیکی و زمین لرزه ای ،مهندسی رودخانه و سازه های هیدرولیکی، نیروگاه های کوچک، متوسط، بزرگ، جریانی و تلمبه ای ذخیره ای، توسعه پایدار و مدیریت یکپارچه منابع آب، بازسازی، احیا و نگهداری سدها، شبکه های انتقال برق، مدیریت پروژه، تحلیل ریسک و ایمنی،موضوعات حقوقی، اجتماعی و اقتصادی، سیستم های تصمیم ساز، تامین مالی، روش های واگذاری و مشارکت بخش خصوصی پایش و ابزار دقیق و دیگر موضوعات مرتبط برگزار می شود.

تلفن تماس با دبیرخانه: 40 – 27823835
نمابر: 27822056
آدرس سایت: icdhp.com/content/Keydates
آدرس ایمیل: info@icdhp.com

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید