برگزاری نخستین کارگاه آموزشی طرح ساماندهی فضاهای کالبدی دانشگاه ها

http://www.callforpapers.ir/نخستین کارگاه آموزشی تعیین حدود خدمات طرح ساماندهی فضاهای کالبدی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی با حضور دکتر مهرالله رخشانی مهر مدیرکل نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نمایندگان بیست و هشت دانشگاه تازه تاسیس در سالن شهید مفتح وزارت علوم برگزار شد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ، دکتر رخشانی مهر در این کارگاه آموزشی که با برنامه ریزی و هماهنگی کارگروه معماری اداره کل طرح های عمرانی برگزار شد، با اشاره به شکل گیری کارگروه معماری، در مورد اهداف و وظایف این کارگروه توضیحاتی ارائه کرد.

مدیر کل نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم، کارگروه معماری را بازوی اجرایی اداره رسیدگی به طرح های توسعه ای این اداره کل معرفی کرد و رسیدگی و نظارت بر طرح های معماری دانشگاه ها بعد از طراحی مشاور و قبل از اجرا را مهم ترین وظیفه این کارگروه دانست و عملکرد این کارگروه در مدت زمان اندک شکل گیری را مثبت ارزیابی کرد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر دانشگاه ها طرح های خود را قبل از اجرا به صورت داوطلبانه با این کارگروه مطرح می کنند، از آمادگی این کارگروه برای دادن مشاوره فنی به تمامی دانشگاه های کشور در زمینه ساماندهی فضاهای کالبدی خبر داد.

دکتر رخشانی مهر برگزاری کارگاه های آموزشی هدفمند و برنامه ریزی شده با در نظر داشتن شرایط متنوع دانشگاه های مختلف را یکی از مهم ترین برنامه های اداره کل نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم معرفی کرد.

وی در خصوص مهم ترین اهداف برگزاری این کارگاه آموزشی تصریح کرد: با توجه به اعتباراتی که به برخی دانشگاه ها برای ساماندهی فضای کالبدی پرداخت شده، دانشگاه هایی که این اعتبارات را گرفته اند به دلیل اینکه شرح خدمات قرارداد هایشان با مشاور متفاوت بود، تصمیم گرفتیم به منظور هماهنگ سازی و یکسان سازی شرح خدمات پیشنهادی و انتقال تجربیات چندین ساله اداره کل نظارت بر طرح های عمرانی در خصوص طرح های جامع، این کارگاه آموزشی را برگزار کنیم.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در ادامه این کارگاه آموزشی روسا و کارشناسان برخی ادارات اداره کل طرح های عمرانی و دیگر مدعوین شرکت کننده ضمن بیان نظرات و دیدگاه های کارشناسی خود به ارائه تعریف فضای کالبدی، شکل گیری دانشگاه ها و بررسی نمونه هایی از طرح های جامع دانشگاههای داخلی و همچنین معرفی سرانه های فضاهای دانشگاهی و نیز نوع قراردادها با مهندسان مشاور حقیقی و حقوقی پرداختند.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید