«پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات» منتشر شد

http://www.callforpapers.irجدیدترین شماره «پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات»، با 12 عنوان مقاله در فضای وب از سوی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران منتشر شد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور، در این شماره دکتر رحمت الله فتاحی به عنوان یادداشت سردبیر، «تعامل گروه‌های آموزشی علم اطلاعات و دانش‌شناسی با سایر گروه‌ها، یا ادغام در آنها» را به رشته تحریر درآورده است.

همچنین، این شماره از فصلنامه دربرگیرنده مقالات «بررسی ارتباط میان قابلیتهای منطقه‌ای و جغرافیای تولید علم در ایران»، «استناد به انتشارات ملی، سنجه‌ای برای بومی سازی علم: مطالعه نشریات علمی- پژوهشی حوزه علوم اجتماعی ایران در سال‌های 1389-1381»، «سنجش ارزش استنادی مقالات شیمی ایران با استفاده از شاخص سهم استناد متنی»، «بررسی کاربرد روش تحلیل هم رخدادی واژگان در ترسیم ساختار حوزه‌های علمی (مطالعه موردی: حوزه اطلاع‌سنجی)»، «مقایسه کتابشناختی بروندادهای انتشاراتی حوزه‌های مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش؛ با تأکید بر سهم علم اطلاعات و دانش شناسی در هر یک از این حوزه‌ها»، «بررسی تأثیر عوامل زمینه‌ای بر فرایند رفتار اطلاع‌جویی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی کرمان در وب»، «تحلیل نگرش و عوامل تشویق کننده اعضای هیات علمی و مدرسان دانشگاه پیام نور درباره یادگیری الکترونیکی (مورد پژوهی: دانشگاه پیام نور اردبیل)

مقایسه و ارزیابی موتورهای جستجوی معنایی»، «نقش فهرست‏های کتابخانه‏‌ای در جلب مشارکت اجتماعی کاربران: راهکارهای موجود و میزان پیروی فهرست‏‌های پیوسته کتابخانه‏‌های دانشگاهی از آنها»، «نظام‌های شناسه‌گر دیجیتالی: ارزیابی تطبیقی»، «شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موثر بر بکارگیری رایانش ابری در سلامت الکترونیک» و «واکاوی ابعاد برنامه راهبردی برای توسعه پژوهش در سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی» است.

در این شماره، مهری صدیقی، عضو هیات علمی ایرانداک، مقاله XML بررسی کاربرد روش تحلیل هم رخدادی واژگان در ترسیم ساختار حوزه‌های علمی و دکتر علیپور حافظی، دیگر عضو هیات علمی به همراه محمدرضا خدمتگزار، دانشجوی دکتری پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، مقاله نظام‌های شناسه‌گر دیجیتالی: ارزیابی تطبیقی را منتشر کرده‌اند.

علاقه‌مندان برای مطالعه این فصلنامه و دسترسی به مطالب آن می‌توانند به نشانی اینترنتی http://jipm.irandoc.ac.ir مراجعه کنند.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید