انعقاد تفاهم‌نامه همکاری صندوق حمایت از پژوهشگران و علوم پزشکی دانشگاه آزاد

http://www.callforpapers.irتفاهم‌نامه همکاری میان صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی به امضای دکتر نصرت‌الله ضرغام، رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و دکتر علیرضا مصداقی نیا، معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی به مدت اولیه پنج سال رسید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ همکاری در زمینه اجرای 20 طرح تحقیقاتی در راستای سیاست‌ها و اولویت‌های تحقیقاتی اعلام شده توسط حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی که مورد تائید صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور باشد و همچنین ایجاد یک کرسی پژوهشی مطابق ضوابط صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور از موضوعات این تفاهم‌نامه است.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه در ابتدای هر سال حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی اولویت‌های تحقیقاتی و موضوعات مورد نظر را مشخص کرده و به صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور اعلام می‌دارد، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور نیز طی سفارش طرح‌ها و طبق روال، پیشنهادها را بررسی کرده و حداکثر ظرف سه ماه نتیجه را به حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام می‌کند.

همچنین در ابتدای هر سال حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور سهم خود را از اعتبارات طرح‌های تحقیقاتی مورد نظر بر اساس توافقی که در این تفاهم‌نامه کرده‌اند، اختصاص خواهند داد. برطبق این تفاهم‌نامه هر یک از طرفین متعهد می‌شودند که اطلاعات اخذ شده مربوط به طرف مقابل را به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم، بدون مجوز طرف مقابل در اختیار شخص دیگری قرار ندهد.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید